Technology search

Anderling werkt met een informatiesysteem waarin alle 80 miljoen bestaande octrooien verwerkt zijn. Dat is inclusief Japanse, Chinese, Russische en Koreaanse octrooien. De kracht van het informatiesysteem is vergelijkbaar met wat de R&D afdeling van een grote multinational tot zijn beschikking heeft.

Met behulp van een expert systeem kan binnen twee dagen onbekende techniek in kaart gebracht worden. Daarmee wordt duidelijk wat de concurrentie doet, of bijvoorbeeld wie partners zouden kunnen zijn.
Er  kan worden uitgezocht of productideeën nieuw zijn of hoe een octrooi eruit moet zien om buiten de aanspraken van derden te vallen. Deze “presearch” is de ideale start voor ieder innovatie project.